Velkommen til Vebbestrup.dk !

Jeg vil på dette site prøve at fortælle lidt om Vebbestrup og dets opland. Jeg intresserer mig en del for lokalhistorie, og jeg vil prøve at gøre rede for byen Vebbestrup og dens historie gennem tiden.

Byen Vebbestrup er en forholdsvis gammel by. Det ældste man kender til byen er helt tilbage i 1419. Der hed byen, eller området om man vil, Wibestrop. Navnet er dannet af to ord, det olddanske navn Wibiorn og ordet torp. Da Wibiorn er et navn, kunne man godt antage, at en person med dette navn grundlagde byen. Sidste stavelse i ordet, torp, kendes i en mængde forskellige betydninger i det germanske sprog, og det er stærkt omstridt, hvilken betydning der er i den oprindelige. I det middelalderlige danske lovsprog betyder det imidlertid "udflytterbebyggelse", og det er denne betydning, der må antages i tilfældet Vebbestrup. Ordet torp har udviklet sig meget forskelligt i de forskellige dialekter, og har i nutiden fået en række forskellige former: -rup, -trup, -drup, -terp osv.

Vebbestrup var oprindeligt navnet på en stor gård der lagde syd for kirken. Gården Vebbestrups historie kan føres tilbage til første halvdel af 1600-tallet, hvor den en kort tid havde den ære, at være rammen om en fattig adelsfamilie. Adelsmanden hed Jacob Vognsen som i 1633 måtte sælge sin fødegård, Kongensgaard i Nr. Nissum. Jacob Vognsen og hans kone Else Krag måtte af nød derfor lade sig fæste af Vebbestrup gårds ejer Jørgen Grubbe i 1636.

Vebbestrup ejedes altså i 1630'erne af Jørgen Grubbe(1584-1640). Han hørte ellers hjemme på godset Tostrup eller Tåstrup, nu Kristianssæde, på Lolland. Han havde måske arvet gården Vebbestrup af sin morfar, den kendte rigsråd på Overgaard ved Randers Fjord, Jørgen Lykke, død 1583. Jørgen Lykke ejede desuden Overgaard i Oue sogn, ikke langt fra Vebbestrup. Men mere sandsynligt er det at Jørgen Grubbe fik Vebbestrup, da han i 1606 giftede sig med Mette Lykke Eriksdatter, hvis slægt på Eskær i Salling, siden 1500-tallets midte havde været i besiddelse af bl.a. gårdene Stokholm og Fragdrup i Vebbestrup sogn.

Fra Jørgen Grubbe gik Vebbestrup i arv til hans datter Karen Grubbe(1616-1695) der i 1640 blev gift med den fynske adelsmand Jørgen Kaas. Som major i den danske hær faldt han den 16. januar 1658 ved svenskernes landgang på Fyn. Hans lig blev fundet ganske udplyndret, men genkendt på hans på armen indebrændte navn.Den svenske konge ledsagede liget en fjerding vej for at hædre hans tapperhed   

Byens suværent ældste bygning er kirken. Vebbestrup kirke er en typisk landsbykirke, opført i romansk stil. Kirken er opført engang i 1100-tallet, men det præcise tidspunkt kendes ikke.

Meget er sket siden 1100-tallet, og i dag er Vebbestrup en by med både privat- og kommunalskole, ismejeri, tankstation, og Brugs.

Statens arkiver er kommet online, og jeg har brugt en hel del tid på at lede efter materiale der omhandler Vebbestrup. Jeg har valgt at lægge noget ud her på siden. Det kan du se HER  © Copyright 2007 Jan Pedersen